Chương Trình Phúc Lợi - Chăm Sóc Sức Khoẻ Cán Bộ Giáo Viên, Công Nhân Viên Ngành Giáo Dục

 13/11/2023

Căn cứ vào Hợp đồng hợp tác giữa Công ty TNHH Thảo dược và Sức khỏe Biofun và Công đoàn Giáo dục Việt Nam vào ngày 19/8/2020 về việc triển khai chăm sóc sức khỏe cho các Công Đoàn viên, người lao động thuộc Ngành Giáo Dục Việt Nam.


Công văn của Công đoàn Bộ Giáo dục về Chương trình phúc lợi cho Công đoàn viên, người lao động!
 

Để chăm lo đời sống sức khoẻ đến toàn thể Cán bộ Giáo viên, nhân viên giáo dục, Biofun gửi thông báo đến Quý thầy cô chương trình chăm sóc sức khoẻ voucher 15% (áp dụng tất cả các sản phẩm) dành riêng cho cán bộ, người lao động trực thuộc ngành Giáo dục trên cả nước.

Đây là chương trình áp dụng thường xuyên, thường niên dành cho Quý thầy cô để phục vụ mục tiêu chăm lo đời sống sức khoẻ nhà giáo, cán bộ nhân viên thuộc ngành Giáo dục.

 

Kính mời Quý thầy cô điền thông tin dưới đây để nhận ưu đãi:

Trân trọng!